Kære forældre og elever i 6. klasse

 

Fagligt

Marts er i gang og det samme er vi. Niveauet i de forskellige fag, primært dansk og engelsk, er højere end det var sidste år. Dette mærker eleverne også. Jeg har derfor valgt at bruge lidt mere tid end planlagt på de forskellige forløb. Det medfører, at I vil opleve der ikke gives så mange lektier for. Vi arbejder så vidt muligt med det meste herover. 

Trivsel mm.

Som de fleste ved, gerne I alle, skal klassen til vejledning hos Eric. Det er en vejledning, som går ud på at få et indblik i, hvor eleverne befinder sig fagligt men også generelt set i forhold til, hvad der forventes af dem de kommende år i overbygningen mm. Da det udelukkende er Eric, der står for disse, bedes I rette henvendelse til ham med spørgsmål, undren eller kommentarer til disse.

På baggrund af nogle AKT øvelser jeg lavede med klassen før vinterferien, kommer vores klassens time til at handle om vi laver forskellige tiltag for at styrke klassedynamikken, men ligeledes den enkeltes rolle i klassen. Selvom det overordnet har set ud til klassen, eller størstedelen af klassen, trives, er der alligevel en del der har givet udtryk for, de føler sig usikre på deres relationer mm. i klassen. 

I denne forbindelse, har vores sundhedsplejerske tilbudt at lave et oplæg for klassen, som handler om fællesskab og klassetrivsel. Dette skulle efter planen finde sted torsdag den 12/3 i de første to lektioner.

 

Sygemeldinger, beskeder mm.

Flere af jer har skrevet til mig med sygemeldinger, da I oplevede skolens telefon ikke virkede. Det skyldes, at skolens telefon har været nede. I denne forbindelse skulle I alle have modtaget en mail med et nyt nummer I skal benytte fremover. Dette nummer fremgår ligeledes på skolens hjemmeside.

Ferie/Covid19

Enkelte af jer har ansøgt om ekstra ordinær frihed, da I skal på ferie i den kommende tid. Her bedes I være opmærksomme på, om jeres rejsedestination er omfatter af sundhedsstyrelsens anbefalinger hvad angår karantæne efter hjemvendelse. 

 

Vigtige datoer

Der er emneuge for hele skolen mandag den 23/3 til fredag den 27/3. Der er alternative mødetider i denne uge.

Lørdag den 28/3 er der forårsfest for hele skolen. Den beregnes som en almindelig skoledag, derfor er der mødepligt for alle elever.

 

Det var vist alt for denne gang

Hilsen Mille