Elevråd på Nørrebro Lilleskole

Medlemmer:

Elevrådet består af to repræsentanter (samt to suppleanter) fra hver klasse. Der vælges en elevrådsleder og en viceledergruppe på 2-4 elever fra de ældre klasser (5.kl-9.kl) via afstemning.

Møder:

Elevrådet mødes ca. en gang om måneden. Der hænger mødeplaner i alle klasser.
Der kan i perioder være brug for at mødes hyppigere.
Elevrådets indsatsområder
Elevrådet arbejder på grøn omstilling samt udvikling af trivselspolitik på skolen i indeværende skoleår. Desuden deltager elevrådet i processen med at udvikle skolens Husmøder.

Skolens fødselsdag

Fælles arrangement for hele skolen. Elevrådet planlægger hvert år skolens fødselsdag i samarbejde med ledelsen.

Repræsentanterne undersøger og vælger fællesskabsopbyggende oplevelser for hele skolen til glæde for både små og store. 

Venskabsklasser/ store og små venner:

En af styrkerne ved Nørrebro Lilleskoles fællesskab er vores ordning med venskabsklasser. Elevrådet taler løbende om, hvordan dette fælleskab kan styrkes.

Elevrådet har bl.a. foreslået, at man arbejder sammen med sin venskabsklasse til de emneuger, hvor det kan lade sig gøre. Der er desuden planer om at lave en årlig Trivselsdag, hvor venskabsklassernes fællesskab styrkes. Øvrige forslag og opfordringer gives løbende på Husmøderne.

Lilleskolernes Parmament

Elevrådet sender årligt en delegation af elever til at deltage i Lilleskolernes Parlament, hvor der både bliver arbejdet med de enkelte skolers elevdemokrati, og hvor der sættes fokus på folkedemokratiet.

Beretning fra Lilleskolernes Parlament 2022

Vi har været afsted på Lilleskolernes Parlament med elever fra hele landets lilleskoler. Vi lærte meget om politik og hvordan man bedre kan præsentere sine ideer til et elevrådsmøde. 

I løbet af de to dage vi var afsted oplevede vi mange spændende ting såsom at få en rundvisning på christiansborg af Bertel Haarder, planlægge vores egen udflugt på Nørrebros Ressourcecenter og selvfølgelig lære mange nye mennesker at kende. 

Vi overnattede på lilleskolen Børneuni på Vesterbro. Det har været en rigtig god oplevelse som kan varmt anbefales.

Selma og Clara 7.klasse 

Nyheder

Ingen filer i denne shortcode!

Referater

Ingen filer i denne shortcode!

Made by Hjemmesider.dK