Nørrebro Lilleskole

Skolens historie og værdigrundlag

Nørrebro Lilleskole blev oprettet i 1975 af en gruppe forældre og har ingen politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller lærere.

Formålet med Nørrebro Lilleskole er at skabe en skole hvor børnene:

 • er glade for at være og for at lære
 • er trygge ved hinanden og ved lærerne
 • kan udfolde deres evner og talenter og tør give udtryk for deres meninger
 • tør påtage sig et ansvar og får styrket deres selvtillid og selvværd.

Værdigrundlag

Generalforsamlingen har i 2005 vedtaget nedenstående værdigrundlag for skolen. Værdigrundlaget rummer de værdier, som vi er enige om. Det er derfor vigtigt, at du som forælder, eller kommende forælder læser det igennem og forholder dig til det. Den bedste skole er nemlig den, hvor hjemmets værdier og skolens værdier kan mødes. 

 • Nørrebro Lilleskoles formål er, i samarbejde med forældrene at medvirke til, at eleverne udvikler sig til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, åbne og virkelystne mennesker
 • Skolen arbejder med “det hele menneske”, hvor det følelsesmæssige, sociale, faglige og kreative indgår som lige vigtige elementer
 • Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer
 • Nørrebro Lilleskole søger at skabe trygge rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne, kollektivt som individuelt udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, og herigennem opnår tillid til egne og fælles muligheder for at tage stilling og handle
 • Nørrebro Lilleskole skal medvirke til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer
 • Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes bevidsthed om historien, menneskerettighederne, menneskets samspil med naturen og det moderne menneskes situation
 • Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes oplevelse af ligeværd uanset køn, hudfarve, oprindelse, tro eller seksuel orientering for dermed at give størst mulig frihed til at udfolde og udfordre sig selv. Målet er at skabe lige muligheder i skolens undervisning og sociale liv, og at vi på skolen møder hinanden inkluderende, så alle mødes med respekt for den, de er.
 • Skolens undervisning og dagligliv bygger på en aktiv og kritisk tilgang til vort demokrati og udviklingen af samme, åndsfrihed, religionsfrihed og ligeværd mellem alle mennesker og køn.
 • Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til Nørrebro Lilleskoles formål

Det gode samarbejde

En god skole for børnene og et godt arbejdsmiljø for lærerne er under forudsætning af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Hvis I som forældre undrer jer over skolens praksis eller har feedback, så ræk ud til lærerteamet eller skolelederen. Vi har et forpligtende fællesskab; vi går i dialog og lytter til hinanden og finder løsninger sammen – også når det er svært.

Vi forventer af NBL-forældre

 • at I udviser interesse under barnets skoleforløb
 • at I deltager i møder og arrangementer
 • at I mindst en gang om året deltager i skolens arbejdsweekend
 • at I ringer inden kl.8.15 når jeres barn er sygt
 • at skolen omtales positivt i børnenes påhør, og at der er en positiv dialog mellem forældre og ansatte

Hvad kan I forvente af os lærere

 • at vi kontakter jer, hvis der opstår problemer
 • at vi altid er parate til at tage en snak med jer – ring og få en aftale, da det ikke er godt at snakke     alvorligt i forbindelse med aflevering / afhentning.
 • at vi løbende informerer jer om, hvad der foregår på skolen.
Made by Hjemmesider.dK