Den gode kommunikation

På Nørrebro Lilleskole forholder vi os konstruktivt og nysgerrigt til hinanden.

Vores kommunikation har betydning for trivslen hos både børn, forældre og ansatte, og vi tager i fællesskab vare på kommunikationen og den gode dialog. Vi er alle opmærksomme på at lytte åbent til den andens perspektiv.

Den gode kommunikation både skriftlig og mundtlig

Den gode kommunikation begynder i det nære. Det er derfor vigtigt for os, at hvis du som forælder oplever noget du undrer dig over i klassen og/eller i forhold til dit barn, at du kontakter klasselæreren direkte. Har man behov for en snak, er man altid velkommen til at bede om en opringning, og vi vil kontakte jer så snart det er muligt. Brug kun mailen til korte beskeder og koordinering.

Procedure omkring uoverensstemmelser og/eller konfliktfyldte forhold:

Nogle gange bliver kommunikationen eller samarbejdet svært, og man kan som forældre få brug for at række ud og bede om hjælp.

 • Såfremt der rettes henvendelse omkring en ansat, skal denne henvendelse altid rettes til den ansatte, således at denne har mulighed for at drøfte henvendelsen og dens indhold med forældrene
 • Hvis man som forælder ikke føler sig mødt af læreren efter en dialog med ham/hende, har man mulighed for at rette henvendelse til skolelederen, skolelederen orienterer i sådanne tilfælde bestyrelsen om forældrehenvendelsen og om den afgørelse skolelederen har truffet i denne anledning
 • Er en forælder fortsat ikke tilfreds med behandlingen af henvendelsen, kan der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen med kopi til skolelederen
 • Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde træffe en endelig afgørelse, der ikke efterfølgende kan ankes

Den rammesatte information mellem skole og hjem

 • Klasselæreren / teamet sørger for at sende nyhedsbreve regelmæssigt
 • Forældre og børn holder sig løbende orienteret på klassens opslagstavle på hjemmesiden
 • hvis I ønsker jeres barn fri ud over skoleferierne, så søges der via formular på hjemmesiden(Ekstraordinær frihed), formularen ligger også på gangen foran kontoret

Samtaler, møder og fælles aktiviteter

 • Hver elev tilbydes en årlig  skole-hjemsamtale i hvert skoleår
 • Alle klasser har to forældremøder hvert skoleår.
 • Alle på lilleskolen deltager i de faste traditioner og aktiviteter, nogle er kun for elever og ansatte, andre er forældrene også inviteret – alt sammen noget der, støtter op om et tæt skole/hjem-samarbejde
 • Hvis der opstår behov, har vi mulighed for at samarbejde med eksterne fagpersoner (skolelæge, sundhedsplejerske, talepædagog og psykolog)

På Nørrebro Lilleskole forholder vi os konstruktivt og nysgerrigt til hinanden.

Vores kommunikation har betydning for trivslen hos både børn, forældre og ansatte, og vi tager i fællesskab vare på kommunikationen og den gode dialog. Vi er alle opmærksomme på at lytte åbent til den andens perspektiv.

Den gode kommunikation både skriftlig og mundtlig

Den gode kommunikation begynder i det nære. Det er derfor vigtigt for os, at hvis du som forælder oplever noget du undrer dig over i klassen og/eller i forhold til dit barn, at du kontakter klasselæreren direkte. Har man behov for en snak, er man altid velkommen til at bede om en opringning, og vi vil kontakte jer så snart det er muligt. Brug kun mailen til korte beskeder og koordinering.

Procedure omkring uoverensstemmelser og/eller konfliktfyldte forhold:

Nogle gange bliver kommunikationen eller samarbejdet svært, og man kan som forældre få brug for at række ud og bede om hjælp.

 • Såfremt der rettes henvendelse omkring en ansat, skal denne henvendelse altid rettes til den ansatte, således at denne har mulighed for at drøfte henvendelsen og dens indhold med forældrene
 • Hvis man som forælder ikke føler sig mødt af læreren efter en dialog med ham/hende, har man mulighed for at rette henvendelse til skolelederen, skolelederen orienterer i sådanne tilfælde bestyrelsen om forældrehenvendelsen og om den afgørelse skolelederen har truffet i denne anledning
 • Er en forælder fortsat ikke tilfreds med behandlingen af henvendelsen, kan der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen med kopi til skolelederen
 • Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde træffe en endelig afgørelse, der ikke efterfølgende kan ankes

Den rammesatte information mellem skole og hjem

 • Klasselæreren / teamet sørger for at sende nyhedsbreve regelmæssigt
 • Forældre og børn holder sig løbende orienteret på klassens opslagstavle på hjemmesiden
 • hvis I ønsker jeres barn fri ud over skoleferierne, så søges der via formular på hjemmesiden(Ekstraordinær frihed), formularen ligger også på gangen foran kontoret

Samtaler, møder og fælles aktiviteter

 • Hver elev tilbydes en årlig  skole-hjemsamtale i hvert skoleår
 • Alle klasser har to forældremøder hvert skoleår.
 • Alle på lilleskolen deltager i de faste traditioner og aktiviteter, nogle er kun for elever og ansatte, andre er forældrene også inviteret – alt sammen noget der, støtter op om et tæt skole/hjem-samarbejde
 • Hvis der opstår behov, har vi mulighed for at samarbejde med eksterne fagpersoner (skolelæge, sundhedsplejerske, talepædagog og psykolog)
Made by Hjemmesider.dK