Optagelse

Tak fordi du vil skrive dit barn op til vores skole.

Vi forventer, at du / I har orienteret jer om de forskellige skolemuligheder, og at I vælger vores skole, fordi det er netop sådan en skole, I ønsker for jeres barn. Vi forventer at  du / I har forholdt jer til vores formålsparagraf og vores værdigrundlag, inden I skriver jeres barn op og vi forventer at I har sat jer ind i skolens grundlag som lilleskole.

På Nørrebro Lilleskole er klasserne normeret til 20 elever, dog optager vi hvert år i børnehaveklassen 24 elever. Ved fraflytning optager vi først nye elever i klasserne, når de er under 20 elever. Det er en måde at skabe stabilitet i børnegrupperne, selvom enkelte elever skulle gå ud.

Når du vil skrive dit barn op til vores skole

Du kan skrive dit barn op til en kommende børnehaveklasse eller til en eksisterende klasse.

Venteliste til kommende børnehaveklasse

 • Alle interesserede kan skrives op
 • I oktober/november, året inden skolestart indkalder vi til et orienteringsmøde. Her får du at vide hvordan det videre forløb vil være.
 • Udvælgelsen tager højde for søskendebørn, der har fortrinsret og ellers anciennitet på listen.
 • I november sammensættes klassen og du får besked om optagelse.
 • Optagelsen til børnehaveklassen 2024-25 er lukket
 • Infoaften – alle på ventelisten til børnehaveklassen 2024-25 bliver inviteret til Inforaften torsdag d. 2. november kl. 17-19. I vil modtage en email med orientering om aftenen.

Venteliste til eksisterende klasse

 • Der kan maksimalt stå 5 elever på venteliste til hver klasse.
 • Manglende bekræftelse af mail om plads på ventelisten betyder at du slettes. Det samme er tilfældet hvis du takker nej til en plads.

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en kommende børnehaveklasse eller til en eksisterende klasse, skal du kontakte os telefonisk på Tlf. 35354501 – OBS: Det koster kr.500 at blive skrevet op en gang for alle.

Desuden gælder følgende for optagelse

 • Fortrinsret jf. søskendereglen gælder kun, hvis der allerede går en søskende på skolen i august måned på optagelsestidspunktet.
 • Søskendebørn skal opskrives senest 1. august året inden de skal starte i skole, ellers bortfalder den særlige søskendegaranti.
 • Søskendebørn, hvor et barn allerede går på skolen, betaler ikke ventelistegebyr
 • Elever der optages senere end 0.kl., og som optages direkte til en ledig plads betaler ikke ventelistegebyr
 • Alle andre betaler et ventelistegebyr der pr. 1.1.2021 udgør kr. 500 & indmeldelsesgebyr der udgør kr.1000,00-

På Nørrebro Lilleskole har man søskendefortrinsret til optagelse. Vi definerer søskende ud fra følgende kriterier:

 • Søskende med en eller flere fælles forældre
 • Sammenbragte søskende med fælles folkeregisteradresse

Vedrørende tysk / fransk

Starter man på Nørrebro Lilleskole fra 5.klasse og opefter, skal man være opmærksom på at  Nørrebro Lilleskole kun tilbyder fransk som andet fremmedsprog. Franskundervisningen starter i 5.klasse. Det betyder, at alle elever fra 5.-7.kl. ændrer deres andet fremmedsprog fra tysk til fransk ved indmeldelsen til skolen. Starter man på skolen fra 8.kl. og frem, skal elever tilmeldes tysk på Ungdomsskolen og skolen skal bede om en Ungdomsskolebevis som dokumentation for deltagelse i undervisningen i tysk i ungdomsskoleregi. Følger eleven ikke tyskundervisningen, kan skolen ikke udstede et afgangseksamensbevis, da eleven ikke har fulgt undervisningen i andet fremmedsprog i tre år, altså fra 7.-9.kl.

Du er måske også interesseret i?

Ledige pladser

Opdateret 19. februar 2024 Vi har i øjeblikket pladser i 5. og 8.klasse. Hvis du ønsker at skrive dit barn på ventelisten til 1.kl.-9.kl. så kontakt os på mail: kontoret@norrebro-lilleskole.dk […]

Læs mere

Skolepenge

Skolepenge forfalder hver den 1. i måneden 12 gange årligt. I skoleåret 2023-2024 udgør skolepenge og SFO-betaling nedenstående. Skolepenge opkræves via PBS. Nye satser skolepenge og Galaksen pr. 1. august […]

Læs mere

Made by Hjemmesider.dK