Ledige pladser

Opdateret 19. februar 2024

Vi har i øjeblikket pladser i 5. og 8.klasse.

Hvis du ønsker at skrive dit barn på ventelisten til 1.kl.-9.kl. så kontakt os på mail: kontoret@norrebro-lilleskole.dk

Vi optager max 22 elever i hver klasse. Bestyrelsen kan dispensere for denne regel i så fald en elev, der bliver optaget, har en søster eller bror, der skal placeres i en anden klasse, hvor der allerede er 22 elever. I fald vi optager elev nr. 23, suppleres der ikke, når der går en elev ud af klassen, så klassen igen er på 22 elever.

Dog starter der 24 i elever hvert år i børnehaveklassen, og samme regel gælder, at der først optages nye elever, når de er under 22 elever. Det har vi valgt, fordi mange flytter ud af byen mens børnene er små, og vi gerne vil skabe stabilitet for børnene.

Made by Hjemmesider.dK