Skolepenge

Skolepenge forfalder hver den 1. i måneden 12 gange årligt.

I skoleåret 2023-2024 udgør skolepenge og SFO-betaling nedenstående. Skolepenge opkræves via PBS.

Nye satser skolepenge og Galaksen pr. 1. august 2023  
Skolepenge  
1. barn1.700,00 
2. barn og efterfølgende børn1.275,00(moderation udgør 425,00 kr)
   
IT-pakke 50(alle elever)
   
Galaksen  
0.-3.kl. 1. barn1.200,00 
0.-3.kl. 2. barn og efterfølgende børn900,00(moderation udgør 300,00 kr)
   
   
 1. barn er det ældste barn
 2. barn betaler med moderation i det klassetrin det går i som 2. moderation
 3. barn betaler med moderation i det klassetrin det går i som 3. moderation

Skoleåret går fra den 1. august til den 31. juli. Løbende indbetaling til lejrskole er indregnet i skolepengene.

Indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. indbetales på skolens konto. Reg. 0400 konto 4021809018

Ventelistegebyr på 500 kr. betales i forbindelse med opskrivning på vores elektroniske ventelistestystem

Bemærk! Der indbetales ikke ventelistegebyr på søskendebørn der opskrives (husk i den forbindelse ved indskrivning, at påfører cpr.nr. på det barn som går på skolen). Denne regel gælder ikke for søskendebørn på venteliste.

Det henstilles at forældrene giver besked, såfremt de ønsker at blive slettet af ventelisten.

Vi definere søskende til søskendemoderation ud fra følgende kriterier

 • Søskende med en eller flere fælles forældre
 • Sammenbragte søskende med fælles folkeregisteradresse

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statsligt finansierede “Fripladsordning”. Ansøgningsskema kan hentes på skolens kontor eller printes fra skolens hjemmeside fra skoleårets begyndelse. Ansøgningsfristen er d. 1. september og ansøgningen skal afleveres på skolens kontor.  Tilskuddet fratrækkes skoleopengepkrævningen, med et ligeligt beløb i perioden fra februar – maj. Eksempel: Hvis du modtager 2.000 kr. i fripladstilskud, bliver der fratrukket 500 kr. i 4 måneder (februar – maj) fra din oprindelige skolepengebetaling.

Udmeldelse

Udmeldelse på grund af flytning eller andre forhold kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvad koster det at gå på NBL

Når skolepengene er betalt, er der stadig ind imellem egenbetaling på NBL f.eks ved:

 • Lommepenge til lejrskoler. Man behøver naturligvis ikke at give sit barn lommepenge med på lejrtur. Men i de større klasser, er det tilladt at give børnene lommepenge med på lejrskoler. Lærerteamet fastsætter en max ramme for beløbet.
 • 6-9. klasse har en tradition for at tage i Tivoli til faglige-dage. Når skoledagen slutter, er det muligt at købe fortsat adgang og turpas til Tivoli for ca. 50 kr. Det er frivilligt om man vil købe adgang, men en mulighed.
 • I de mindste klasser har der været tradition for, at de laver pakkekalender. Det betyder at alle tager en gave med til 10-20 kr. Og så trækker alle en gave en dag i december.
 • Til julefest og forårsfest er der ind i mellem boder, hvor man fx kan købe ting, børnene har lavet. Der sælges ofte også kaffe og kage. Det er frivilligt om man vil handle. Og priserne er meget lave.
 • Det forventes, at klassens forældre, sørger for at lave 3-4 arrangementer om året, der samler klassens børn og forældre. Hvis man gerne vil lave noget, der koster noget, kan man spørge klasselæreren, om der er penge i klassekassen.
 • Klassekassen er klassens lille pengekasse, som er finansieret af skolen. Forældrene i klasserne, skal derfor ikke selv lave klassekasser.
 • Hvis man i forbindelse med et klassearrangement spiser sammen, skal man selv betale mad og drikke.
 • Ud over de ovenfor nævnte arrangementer kan klassens forældre arrangere ture og arrangementer for klassens børn og forældre, i det omfang de måtte ønske det. Opkrævning og betaling herfor varetages af forældrene. Bestyrelsen opfordrer til at forældrene afholder arrangementerne i skolens ånd dvs. at man i videst muligt omfang prioriterer fællesskabet og sikrer at ingen ekskluderes grundet økonomi fx ved at der arrangeres samkørsel, at man tager andres børn med hvis forældrene ikke kan osv.

Forsikringer

Skolens elevforsikring omfatter forsikring i forbindelse med personskader i den udstrækning, som lovpligten påbyder, herunder tandskader. Skolen er derimod ikke forsikret mod materielle skader, som forårsages af eleverne. De skadeforvoldende elevers familier må derfor selv hæfte for skadeserstatninger, evt. gennem egne familieforsikringer. Elevernes værdigenstande og kontanter er ikke forsikrede. Hvis eleverne medbringer penge eller værdigenstande på skolen kan disse afleveres på skolens kontor fra morgenstunden og hentes når de går hjem.

Made by Hjemmesider.dK