Hverdagen

Morgenåbning

Morgenåbningen er åben mellem kl. 7.30 og 8.30.

Morgenåbningen er et tilbud for alle børn som går på NBL uanset om man er en del af Galaksen eller ej. Benytter du ikke tilbuddet, må du først være på skolen kl. 8.20. Dette gælder for alle klasser.

 • Du skal sørge for at blive krydset ind på tavlen på stentrappen
 • På stentrappen finder du også KISS AND FLY, der betyder, at man siger farvel til mor/far og derefter går man ind til garderoben.
 • Din taske og jakke hænger du i garderoben.
 • Madpakker sættes i køleskabet i klassen, der bliver åbnet for klasserne kl. 8.15.
 • Hvis man kommer før 8.15 bliver madkassen bare i tasken og du kan putte den i køleskabet, når der er åbent.
 • Lærerne i Stjerneskuddet er i klasserne fra kl. 8.20
 • For at personalet kan have et overblik over hvem der er i Galaksen, er det vigtigt, at alle børn, som er kommet til morgenåbning er inde i Universet hele tiden, og at forældrene forlader etagen, når de har sagt farvel – gerne helt ude ved KISS AND FLY, når man ankommer.
 • Børnene fra 3. Klasse og opefter bliver kl. 8.20 sendt op på deres etage.

Hverdagen i Galaksen

Når skoledagen slutter krydser en “Galakse-voksen” børnene ind. Her informeres børnene om eftermiddagens tema, aktiviteter og program for eftermiddagen. Herefter skal børnene gå på deres Lab (mandag – onsdag). Labs starter kl. 14.00 og slutter kl. 14.45. Børnene sendes herefter i gården fra 14.45 – 15.00.

Temaperioder – Labs

Vi har fire temaperioder om året. De overordnede temaer for år 2022/23 er

“Her bor jeg”, “Verden omkring os”, “Teater/Cirkus” og “Udeliv”.

Personalet i Galaksen udarbejder en årsplan for det lab, som man er ansvarlig for.

I labsforløbene skal temaperioden være tænkt ind. Disse årsplaner kan man finde her på hjemmesiden.

Temaerne bliver behandlet inden for nedenstående labs – de 5 labs vil være åbne mandage, tirsdage og onsdage:

 • Madlavning med Andrew
 • Billedkunst med Ilham
 • Sport med Mads
 • Musik med Richard
 • Udeliv med Ellen

“Basecamp”:

I uge 32 + 33 starter vi Galaksen op med en Basecamp. Her vil børnene prøve at være på hvert lab i to dage og i løbet af de to uger har de så prøvet at være på alle de fem labs, samt været sammen med alle de voksne i Galaksen.

I løbet af disse to uger arbejder personalet med børnenes forskellige kompetencer og får dem inddelt i de grupper, som de kommer til at skulle være i, når vi har faste hold på labs.

 • I ugerne 34 – 37 har vi temaperioden “Her bor jeg 1” med faste hold.
 • I ugerne 38 – 40 har vi temaperioden “Her bor jeg 2” med faste hold.
 • I ugerne 43 – 45 har vi temaperioden “Her bor jeg 3” med valgfrie hold.
 • I ugerne 46 + 47 + 49 har vi temaperioden “Verden omkring os 1” med faste hold.
 • I ugerne 50 + 51 har vi “julelabs” med valgfrie hold.
 • I ugerne 1 – 4 har vi temaperioden “Verden omkring os 2” med faste hold.
 • I ugerne 5 – 11 har vi temaperioden “TEATER/CIRKUS” – generalprøve 16/3 + forestilling 17/3
 • I uge 13 har vi “påskelabs”.
 • I ugerne 15 – 17 har vi temaperioden “Verden omkring os 3” med valgfrie hold.
 • I uge 18 + 19 + 21 har vi temaperioden “Udeliv 1” med faste hold.
 • I ugerne 22 + 23 har vi temaperioden “Udeliv 2” med valgfrie hold.

Børnene inddeles efter Basecamp i fem grupper på tværs af klasserne. Dette gøres også for at styrke sammenholdet på tværs af klasserne, styrke deres sociale kompetencer og deres individuelle kompetencer i forhold til det lab, som de bliver placeret på først. I løbet af året roterer børnene så alle børn, når alle labs.

Under hver temaperiode har vi både faste hold og derefter valgfrie hold, så de også har mulighed for at vælge det lab, man synes bedst om.

De overordnede temaer i Galaksen lægger sig op ad temaerne for resten af skolen, der hedder “Identitet”, “verden”, “kultur” og “videnskab”.

Vidensdag

I løbet af hver temaperiode har vi “Vidensdag”, hvor vi byder verden udenfor indenfor.

Vidensdagens fagperson har sammenhæng med vores overordnede temaer f.eks.“her bor jeg”, “verden omkring os”, “cirkus” og “udeliv”.

Alle klasserne får samtidig “besøg” af denne fagperson, som holder oplæg og skal gøre børnene klogere på det pågældende tema og det fag som vedkommende arbejder med.
Datoer for Vidensdage vil blive annonceret i Galakse-Nyt.

Månedens film

En gang om måneden viser vi månedens film i caféen – fredags-BIF.

Filmen bliver valgt på skift mellem Labs-holdene.

Efter labs har børnene mulighed for at benytte Galaksens andre aktiviteter, hvor der er plads til masser af leg og anden opfindsomhed. Der er f.eks. “Spejlsalen”, “Aberummet”, “salen”, “gården” og “Universet”, hvor man f.eks. kan lege med lego, dukker, krea-ting eller læse i læsekrogen.

Fernisering og cirkusforestilling

Vi holder fernisering 3 gange om året – i slutningen af de temaer vi arbejder med, inviterer vi forældrene til fernisering, hvor man kan opleve det, som børnene har arbejdet med på deres Labs. Det er børnene selv der står for rundvisningen. Teater/cirkus-perioden afsluttes med to forestillinger.

Andre aktiviteter

På torsdage holder vi en gang om måneden fælles fødselsdage. På fredage er vi på ture ca. en gang om måneden og som et nyt projekt har vi uddannet vores 3. klasse til at være “legeexperter”. De kommer til at stå for at sætte lege i gang i f.eks. fri leg i Galaksen.
Vi holder også “Pokemon-dag” en gang om måneden, der som regel bliver placeret om fredagen.

Samarbejde mellem Galaksen og skolen

Nogle af de voksne fra Galaksen underviser også børnene i skolen. Hver klasse har endvidere en “Galakse-voksen”, da det giver os gode muligheder for at skabe sammenhæng i den læring der foregår, samt skabe sammenhæng i børnenes hverdag. Det er samtidig også med til at styrke forældresamarbejdet.

Ilham er Galakse-voksen for 0. kl sammen med Ellen, Mads er for 1. kl, Andrew for 2. kl. og Richard for 3. kl.

Tur

Fredag er også vores tur-dag, hvor vi tager ud af huset. Turene afhænger af det pågældende tema – hvor turene går hen kan ses i Galaksens månedskalender – den ligger under årsplaner Galaksen eller Galakse-nyt.

Som regel opdeler vi børnene så 0. og 1. klasse tager afsted sammen og 2. og 3. kl. tager afsted sammen.

Café

Hver dag holder vi Café fra 15-15.30, hvor madholdet præsenterer og serverer det mad, de har lavet.

Her samles alle børnene i Universet, hvor der er tid til at “se hinanden i øjnene, snakke, hygge. Denne halve time tænkes også som et “børnemøde”, hvor vi informerer om planer for ugen, vigtige beskeder, eventuelle ting som børnene ønsker drøftet. Det kan også være her vi taler med børnene om forskellige temaer som f.eks. “hvordan er man en god ven”, “hvad gør vi hvis det brænder”, “hvordan passer vi bedst på vores ting” osv.

Afhentning

Da vi har brug for, at der er ro på Labs, vil vi gerne bede om, at afhentning sker enten inden eller efter lab. Da vi også har brug for ro i “caféen”, da vi holder børnemøde, kan man hente før (altså kl. 14.45 – 15.00) eller efter caféen, som ligger i tidsrummet 15.00-15.30.

Andre traditioner

Vi holder også både Halloween-fest, påskefest + påskefrokost, julefrokost, fastelavn mv.

Datoerne for disse kan man se løbende i Galaksens månedskalender og i Galakse-nyt.

Information

Vi gør alt, hvad vi kan for at informere jer bedst muligt. Der bliver lavet Galakse-nyt hver uge (om fredagen). Den ligger både på hjemmesiden og hænger på opslagstavlen på stentrappen. Hver måned bliver der også lagt en månedsplan på hjemmesiden, den bliver også hængt op på opslagstavlen på stentrappen og i Universet hver måned. Endvidere hænger vi alt info til jer enten på opslagstavlen eller opslagstavlerne i Inforummet (foran Universet).

Vi forventer, at I holder jer orienteret, da det giver den bedste hverdag for dit barn. Spørg endelig hvis I er i tvivl.

Made by Hjemmesider.dK