Koloni

Der arrangeres koloni, for 0-3.klasse i den første uge af sommerferien. Der er på kolonien plads til ca. 50 børn og tilmelding sker efter “Først til mølle-princippet”. Der opkræves via skolepengeopkrævningen for juni, et mindre beløb til transport, forplejning og lommepenge.

Made by Hjemmesider.dK