Nørrebro Lilleskole

NBL er en fri grundskole, og er som lilleskole en del af skoleforeningen Lilleskolernes sammenslutning (LS). Som lilleskole er vores pædagogik, menneskesyn og samfundssyn funderet i et humanistisk og kritisk perspektiv. Vores vision er at danne rammer for,  at eleverne udvikler nysgerrighed og demokratisk handlekompetence. Lilleskolens kultur bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.

På NBL arbejdes der med kreative processer, tværfaglige forløb og vi er optaget af at bruge og indgå i lokalmiljøet med al dens diversitet.

Vi anbefaler at du som forældre sætter dig ind i hvilke typer frie grundskoler der findes, og hvad der stemmer overens med dit/jeres værdier, når I skal vælge skole til jeres barn.

Hvad er en lilleskole?

I 1949 åbnede Den Lille Skole i Bagsværd sine døre for et nyt slags skoleliv, og startede en pædagogisk bevægelse, hvor nye lilleskoler efterhånden grundlagdes i resten af landet. Lilleskolerne har nogle fælles træk, men er også forskellige.

En lilleskole har oftest et grundlag inden for den reformpædagogiske tradition. Grundlaget er altså pædagogisk og hverken ideologisk, politisk eller religiøst. Lilleskolerne bygger på et humanistisk menneskesyn, og udgangspunktet er, at opdragelse og undervisning er to sider af samme sag. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger og barnet betragtes som et ligeværdigt menneske. Der er en forståelse af, at børnelivet er et selvstændigt liv, der ikke kun skal være en forberedelse til voksenlivet.

Det er i Danmark alle forældres grundlovssikrede ret, at vælge, hvor og hvordan deres barn skal modtage en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligesom andre frie grundskoler (fx friskoler, privatskoler, kristne friskoler, Rudolf Steiner skoler), er lilleskoler underlagt friskoleloven.

Du kan se mere om hvad en fri grundskole er på den korte film fra Friskoleforeningen  https://www.youtube.com/watch?v=hV5CZ7EZWzo

Stå mål med

Som fri grundskole skal undervisningen stå mål med folkeskolen, altså at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Hvis ikke andet står nævnt, følger NBL fælles mål for alle de fag vi tilbyder i vores fagrække.

Made by Hjemmesider.dK