Ferieplan 2022-2023

Sommerferielørdag d. 25. juni, 2022–søndag d. 7. august, 2022
Efterårsferielørdag d.15.oktober, 2022- søndag d.23.oktober, 2022
Juleferietorsdag d.22.december, 2022 -Mandag d.2.januar, 2023
Vinterferielørdag d.11.februar, 2023-søndag d.19.februar, 2023
Påskeferielørdag d.1.april 2023-mandag d.10.april, 2023
Første majSkole & Galakse lukket
St. Bededagfredag d.5.maj, 2023-søndag d.7.maj, 2023
Kr.Himmelfarttorsdag d.18.maj, 2023-søndag d.21.maj, 2023
Pinselørdag d.27.maj,2023- mandag d.29.maj, 2023
Grundlovsdag5.juni2023 Skole og Galakse lukket
Sommerferielørdag d.24. juni, 2023 – endnu ikke fastlagt

OBS: De nævnte dage er inklusive. Galaksen følger skolens lukkedage.
Made by Hjemmesider.dK