Målsætning

“Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt….” er vores vision.

Galaksen skal være et sted, hvor børnene bruger andre dele af sig selv, vores fritidsaktiviteter bevirker, at der knyttes venskaber på tværs af klasserne.

I Galaksen skaber vi rammerne for børnenes trivsel og sociale udvikling.

Ligesom i skolen handler vi også ud fra de fire søjler, men i Galaksen kan vores værdigrundlag beskrives med fire ord:

Omsorg;

det er vigtigt at barnet føler sig set og hørt af omsorgsfulde voksne.

– vi viser omsorg for sig selv og hinanden

Nærvær;

at vi lytter til hinanden

– mulighed for at danne nære relationer med støtte og hjælp fra voksne

Udfordring;

udvikle deres selvværd og selvtillid

– at have tillid til sig selv, andre og verden

– jeg kan mere end jeg tror

– det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt

Medejerskab;

vi er stolte over NBL og Galaksen

– vi passer på vores ting

– vi passer på hinanden

– respekt for vores kammerater

– respekt for at alle ikke er ens (forskellighed)

Anerkendende tilgang – både børn og voksne

Made by Hjemmesider.dK