Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske

Cecilia Zacho-Kehry

Mobil 21565066

e-mail: p76g@kk.dk

I tilfælde af, du ikke kan komme i kontakt med sundhedsplejersken, kan man kontakte:

https://www.sundhedsvejen.dk/

eller ringe på 21636775 mandag til fredag ml.11.00-12.00

Skolepsykolog

Pernille Bjerg Andersen

Mobil 2492 0468

e-mail: s58m@kk.dk

Talepædagog

Malene Lykke Petersen

Mobil 51739621 e-mail: u285@kk.dk

Samarbejde med PPR

Lærere/forældre med en bekymring for en elev henvender sig til viceskolelederen i forhold til det videre forløb. Der aftales et indledende møde med forældrene og derefter laves der er handlingsplan for det videre forløb. Skolen arbejder med begrebet rummelighed på følgende måde:

Rummelighed er at møde hinanden med ære og respekt og det er at vide hvornår man skal sige til og hvornår man skal sige fra med kærlighed og de bedste ønsker for et andet menneske og dets udvikling på livets vej.

UU-vejledning

Eric og Anne Mette er skolens vejledere. Anne Mette er vejleder i 6.kl. og 7.kl. og Eric er vejleder for 8.kl. og 9.kl. Skolen samarbejder med den kommunale vejleder i forhold til vejledning, praktik, mm.

Made by Hjemmesider.dK