Evaluering

Undervisningsforløb

På Nørrebro Lilleskole evaluerer vi undervisningen løbende, ligesom vi hvert år evaluerer de enkelte fags årsplaner og udbyttet af disse. Vi forholder os til, om undervisningen korresponderer med både vores pædagogiske grundlag samt værdigrundlaget. Derfor evalueres alle faglige forløb af den enkelte lærere, og fælles forløb, evalueres i teams samt til fællesmøder. De kommende forløb planlægges derefter med udgangspunkt i evalueringen.

Skolens samlede evaluering

I ledelsens beretning i årsregnskabet, kan man årligt finde evalueringen af skolens samlede virke. Den evaluering, der fremgår af ledelsesberetningen, er udarbejdet på baggrund af de mange årlige evalueringer; ledelsens observationer i undervisningen, sparrings- og vejledningsmøder samt feedback fra elever og forældre.

Derudover, er der en aftale om et udvidet tilsyn fra vores tilsynsførende. I forlængelse af tilsynsførendes observationer, afholdes dialogmøder, som både ledelse, tilsynsførende samt lærerrepræsentanter deltager i, som tager udgangspunkt i særlige fokusområder.

Fokusområder for skoleåret 2024-25

  • undervisningsdifferentiering
  • klasserumsledelse

Vores arbejde med fokusområderne tager sit udgangspunkt i vores værdigrundlag, og fokusset på rummelighed. I teams arbejdes med spørgsmålene:

  • Hvad gør vi allerede / hvilke erfaringer gør vi os?
  • Hvordan kan undervisningsdifferentiering se ud?
  • Hvor kan vi finde vejledning og inspiration?
  • Hvordan kan vi trække på hinandens erfaringer?
  • Hvordan kan vi sætte fokus på elevernes ressourcer?

I koordineringsteamet laves der opsamling sidst på året, og der arbejdes til årets sidste fællesmøde med en opsamling. Hvordan skal vi justerer vores praksis i relations til vores evaluering?

Undervisningsmiljøundersøgelse (UVM)

Vi har på Nørrebro Lilleskole udført UVM i foråret 2024 med brug af Defgo’s værktøj. UVM-en er opdelt i 0-3.klasse og 4-9.klasse. For de smås vedkommende er undersøgelsen lavet med hjælp fra deres ”store-venner” i deres faste venskabsklasse. Alle besvarelser er lavet digitalt.

Undersøgelsen har resulteret i at der i arbejdsmiljøgruppen (AMG) udarbejdes et udkast til en handleplan, som drøftes og videreudvikles, med inddragelse af elevrådet.

Det gør os stolte og glad e at læse, at så mange børn på NBL er glade og trygge ved skolen, klasen og kammeraterne.

I handleplanen er der et særligt fokus på elevernes oplevelse af medbestemmelse / elevdemokrati, følelsen af at skulle præsentere, mulighed for koncentration og fordybelse i timer samt rengøring af toiletter.

Nedenfor kan du læse de to rapporter i deres fulde længde.

 —

Made by Hjemmesider.dK