Lektier

Skolens generelle holdning til lektier er, at de i videst muligt omfang skal undgås. Vi tror ikke på at børnene, efter de går hjem fra Galaksen, fritidsaktiviteter m.v., nødvendigvis opnår andet end slagsmål med forældrene om træning / lektier. Derfor er udgangspunktet for undervisningen, at eleverne som hovedregel skal kunne løse de opgaver, der er forbundet med undervisningen i undervisningstiden. Der kan naturligvis være timer hvor dette ikke nås eller elever der af forskellige årsager ikke kan koncentrere sig eller har brug for mere tid, og her er det naturligvis i orden at de laver deres ting færdige hjemme.

Samtidig er der forskellige krav til forskellige aldersgrupper:

0.-5. klasse

Undervisningen skal planlægges så lektier i videst muligt omfang undgås. Derfor har vi også tildelt en ekstra lektion i dansk, matematik så der er tid til det.

Undtagelsen er:

 • 10 minutters læsetræning hjemme.
 • Individuelle aftaler der indgås for at sikre at en elev kommer på alderssvarende niveau.
 • Supplerende læsning (3.-5.kl) romaner, noveller m.v. som skal bearbejdes i undervisningen.

Lærerteamet skal løbende drøfte elevernes arbejdspres og dels sikre, at eleverne i videst muligt omfang ikke har lektier for, og når det sker, så ikke pålægges mere end en halvtimes hjemmearbejde om dagen. Lektierne skal kunne laves af eleven på egen hånd og uden forældrehjælp.

6.-9. klasse

Da en del af målet for undervisningen er at gøre eleverne studieegnede, selvstændige og kritiske tænkende vil det på disse klassetrin være nødvendigt med forskellige former for hjemmearbejde fx:

 • Skriftlige opgaver, stile, synopser m.v.
 • Læsning af hovedværker – romaner, noveller, fagtekster mm, som skal anvendes i undervisningen.
 • Individuelle aftaler for at eleven kommer på alderssvarende niveau.

Der er naturligvis en progression, således at de ældste elever har mest hjemmearbejde.

Lærerteamet skal løbende drøfte elevernes arbejdspres og dels sikre, at eleverne i videst muligt omfang ikke har lektier for, og når det sker så ikke pålægges mere end 1 -2 times hjemmearbejde om dagen.

Til eleverne:

 5 gode råd når du laver lektier

 • Lav lektier sammen med nogle fra klassen. Det kan være din gamle legegruppe eller nogle du har det godt med. Det er bare altid godt at lave dem sammen med en, der også har de samme lektier for.
 • Prøv at fastsætte et tidspunkt på dagen du vil lave lektier i og i hvor langt tid.
 • Giv dig selv god tid.
 • Er du alene og er gået i stå eller ikke er sikker på din lektie, kontakte en i klassen, der muligvis kunne hjælpe dig.
 • Har du brug for afklaring i forhold til dine opgaver, spørge din lærer om de kan hjælpe dig med det du ikke er sikker på.
Made by Hjemmesider.dK