Forældreengagement

Vi er fælles om at lave god skole for børnene. Lærerne og pædagogerne står med deres faglighed for hverdagen i skolen og Galaksen herunder med undervisning, relationsarbejde, sociale kompetencer osv.

Forældrene bidrager ved at indgå konstruktivt i samarbejdet, og være i tæt dialog med skolen. På lilleskolen kommer forældrene også i spil på selve skolen.

Ud over at man som forældre på Nørrebro Lilleskole forventes at engagere sig i klassens sociale liv, så er alle forældre på skolen forpligtet til at lægge sit engagement i et af 4 områder, som er til vores fælles glæde og udvikling.  

  • Forældredage: i form af forældreundervisning på pædagogiske dage (2-3 mulige datoer om året) 
  • Praktisk arbejde A og B: i form af en fælles arbejdsdag på forældrearbejdsdag / forskønnelsesdagen  eller malerturnus-arbejde i klasselokalet (koordineres med klasselæreren) 
  • Bestyrelsesarbejde: en aktiv post i skolebestyrelsen (ca. 1 månedligt møde).  Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i marts 
  • Forældrerådet: koordinerer og inspirerer omkring trivselsarrangementer samt planlægger og gennemfører forskønnelsesdagen (mødes 2 gange årligt)  

(For 9.klasses forældre er der særlige opgaver omkring karameldag og dimissionsfest, som de også skal være tovholdere på)  

Hver forælder vælger minimum ét engagement i skolen, alt efter kompetencer, lyst og tid.

Made by Hjemmesider.dK