Ledige stillinger

Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Uopfordret ansøgninger

Vedrørende uopfordrede ansøgninger:

Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende som vikar.  Vikar ansøgninger sendes til skolens viceskoleleder Eric Rodgers Veitch på mail eric@norrebro-lilleskole.dk. Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og administrative medarbejdere er omfattet af overenskomst mellem Lilleskolerne og HK. Lokal Løn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn.

Made by Hjemmesider.dK