Pædagogisk grundlag

Pædagogik, menneske- og samfundssyn

På NBL knytter vi an til et humanistisk menneske- og samfundssyn. Vores udgangspunkt er, at mennesket grundlæggende vil det gode. Vi har et ressourceorienteret fokus – hvad virker godt, hvordan får vi mere af det…?

Som en del af lilleskolebevægelsen, er vi af det reformpædagogiske ophav og den kritiske dannelse. I det reformpædagogiske og det kritiske ligger en insisteren på at tage udgangspunkt i barnet og møde barnet som et ligeværdigt menneske. I det ligger også det kritiske perspektiv, nemlig en dannelse til at altid at forholde sig nysgerrigt og kritisk til hvordan vi opbygger og bidrager til et bæredygtigt samfund. Vi lægger vægt på, at elever bliver klædt på til at deltage aktivt i det omkringliggende samfund – vi prioriterer den demokratiske dannelse, som bidrager til barnets handlekompetence.

For at frisætte barnet til at afsøge sig selv i fællesskabet, prioriteres det kreative og praksisfaglige højt. Det sidestilles med den sociale og emotionelle dannelse på lige fod med det fag-faglige / akademiske. Det at være skabende kan give mulighed for at afprøve nye sider og muligheder i sig selv.

Vi tror på at dialog er vejen frem og aktiv lytning et vigtigt redskab til dialogen. Vi prioriterer at skabe tydelige rammer for og i fællesskabet, som vi kalder det forpligtende fællesskab. Det er forpligtende fordi man ikke frit kan vælge hvornår man er inde eller ude af fællesskabet – vi er afhængige af hinandens aktive deltagelse i fællesskabet, og derfor er det forpligtende.

Disse perspektiver danner grundlag for al vores virke på skolen.

Made by Hjemmesider.dK