Skolens Historie og værdigrundlag

Nørrebro Lilleskole blev oprettet i 1975 af en gruppe forældre og har ingen politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller lærere.

Skolen ligger på Nørrebro og mange af vores børn - men langt fra alle - kommer fra kvarteret.

Formålet med Nørrebro Lilleskole er at skabe en skole hvor børnene:

 - er glade for at være og for at lære
 - er trygge ved hinanden og ved lærerne
 - kan udfolde deres evner og talenter og tør give udtryk for deres meninger
 - tør påtage sig et ansvar og får styrket deres selvtillid og selvværd.

Skolens forventninger til forældrene

Skolen forventer et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, hvilket blandt andet betyder, at vi regner med at eventuelle spørgsmål, ros eller kritik rettes direkte til etagens lærerteam eller skolelederen.

Vi forventer

         at I udviser interesse under barnets skoleforløb
         at I deltager i møder og arrangementer
         at I mindst en gang om året deltager i skolens arbejdsweekend
         at I ringer inden kl.8.15 når jeres barn er sygt
         at skolen omtales positivt i børnenes påhør, og at der er en positiv 
         dialog mellem forældre og ansatte
         Da børnenes sociale og følelsesmæssige liv er en vigtig faktor for 
         indlæringen, ser vi gerne at alle oplevelser eller hændelser, der har 
         betydning for det enkelte barns undervisningsparathed meddeles
         skolen.

Hvad kan I forvente af os lærere

         at vi kontakter jer, hvis der opstår problemer
         at vi altid er parate til at tage en snak med jer - ring og få en aftale, da det ikke er godt at snakke

            alvorligt i forbindelse med aflevering / afhentning.

         at vi løbende informerer jer om, hvad der foregår på skolen.

Værdigrundlag
Generalforsamlingen har i 2005 vedtaget nedenstående værdigrundlag for skolen. Værdigrundlaget rummer de værdier, som vi er enige om. Det er derfor vigtigt, at du som forælder, eller kommende forælder læser det igennem og forholder dig til det. Den bedste skole er nemlig den, hvor hjemmets værdier og skolens værdier kan mødes. 

 Nørrebro Lilleskoles formål er, i samarbejde med forældrene at medvirke til, at eleverne udvikler sig til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, åbne og virkelystne mennesker.

 Skolen arbejder med "det hele menneske", hvor det følelsesmæssige, sociale, faglige og kreative indgår som lige vigtige elementer.

 Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.

 Nørrebro Lilleskole søger at skabe trygge rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne, kollektivt som individuelt udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, og herigennem opnår tillid til egne og fælles muligheder for at tage stilling og handle.

 Nørrebro Lilleskole skal medvirke til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.

 Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes bevidsthed om historien, menneskerettighederne, menneskets samspil med naturen og det moderne menneskes situation.

 Skolens undervisning og dagligliv bygger på en aktiv og kritisk tilgang til vort demokrati og udviklingen af samme, åndsfrihed, religionsfrihed og ligeværd.

 Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til Nørrebro Lilleskoles formål.