Beskrivelse af hverdagen i hygoteket.

Morgenåbning

Morgenordningen er åben mellem kl. 7.30 og 8.30.

 

Morgenåbningen er et tilbud for alle børn som går på NBL uanset om man er en del af hygoteket eller ej. Benytter du ikke tilbuddet, må du først være på skolen kl. 8.20. Dette gælder for alle klasser.

 

Når du kommer om morgenen, starter du med at komme og blive krydset ind – dette er uanset om du kommer alene eller sammen med en forælder.

 

Din taske og jakke hænges i garderoben.

 

For at personalet kan have et overblik over hvem der er i hygoteket, er det vigtigt, at alle børn som er kommet til morgenåbning er inde i børnehaveklassen hele tiden, og at forældrene forlader etagen når de har sagt farvel.

 

Børnene fra 3. Klasse og opefter bliver kl. 8.20 sendt op på deres etager. Børnene fra stjerneskuddet bliver i børnehaveklassen til de bliver hentet af deres lærer.

 

Hygoteket har ændret sig efter at folkeskolereformen blev vedtaget, således at åbningstiden er blevet lidt kortere. Hygoteket åbner lige så snart skolen slutter og vi bruger skolens lokaler.

Hygoteket har primært børn fra 0. Kl. til 5. Kl. Men alle børn på NBL har mulighed for at gå i hygoteket.

Socialt samvær:

I hygoteket er det vores tanke, at det skal være et rart sted for os alle sammen at være. Det betyder i praksis for os, at vi holder et ugentligt børnemøde, hvor børnene er med til at planlægge ugens aktiviteter, tage ”stort som småt” op, og hvor vi taler om det der rør sig i hygo lige nu. Vi deler børnene op i "de store 2.-4.kl. som holder møde hver ige og de små "0.+ 1.kl" der holder møde i lige uger.

Vi ser det som et fælles ansvar, at vi alle sammen har det godt. Derfor forventer vi af såvel børn, forældre som personale, at vi i fællesskab arbejder for en god tone. Det betyder, at vi ikke accepterer drillerier, mobning, grimt sprog, øgenavne eller udelukkelse.

Vi løser konflikter efter vores konfliktløsniningsmodel og at vi tager hensyn til, at vi alle er forskellige.

I hygoteket må alle være med i legen.

Dagligdagen:

Vi har mellem 3 og 4 værksteder hver tirsdag, onsdag og torsdag. Værkstederne veksler mellem længerevarende projekter og små korte værksteder. Vi tager højde for, at vores børn har forskellige behov, og derfor vil der være individuelle muligheder for fordybelse og deltagelse. Men vi forventer, at når man er startet på et værksted, at man så gør det færdigt man er startet på.

Det er altid muligt at spille, lege, spille bordfodbold eller være i gården. Vi har fast en voksen, der går og hjælper de børn som har brug for at komme i leg.

Vi har i løbet af året 3 kræmmermarkeder. Der sælger børnene deres gamle legetøj i boder, og vi har forskellige former for aktiviteter. Den dag har vi besøg af søskende, forældre og bedsteforældre.

For os er det vigtigt at have traditioner. Derfor holder vi julefrokost, påskefrokost, fastelavn og halloween for børnene.

Når vi har computer-værksted i hygoteket, sidder jeres barn ikke hele eftermiddagen foran en computer. Børnene har ca. 30 min. computer tid, de dage hvor vi har computer på programmet. En vigtig del af værkstedet er, at vi sammen med børnene træner ”gode vaner” på nettet, samt at computeren også kan være noget der samler, ikke isolerer fra fællesskabet.