Hverdagen i Galaksen

Morgenåbning

Morgenåbningen er åben mellem kl. 7.30 og 8.30.

Morgenåbningen er et tilbud for alle børn som går på NBL uanset om man er en del af Galaksen eller ej. Benytter du ikke tilbuddet, må du først være på skolen kl. 8.20. Dette gælder for alle klasser.

- Din taske og jakke hænges i garderoben.
- Derefter skal du sørge for at blive krydset ind hos Lotte / på tavlen
- For at personalet kan have et overblik over hvem der er i Galaksen, er det vigtigt, at alle børn som er kommet til morgenåbning er inde i Universet hele tiden, og at forældrene forlader etagen når de har sagt farvel.
-
Børnene fra 3. Klasse og opefter bliver kl. 8.20 sendt op på deres etager.

Temaperioder - værksteder

Vi har tre temaperioder om året. De overordnede temaer for år 2018/19 er

“Her bor jeg”, “Verden omkring os” og “Udeliv”.

Personalet for Galaksen udarbejder en årsplan for det værksted, som man er ansvarlig for. I værkstedsforløbene skal temaperioden være tænkt ind.

Disse årsplaner kan man finde her på hjemmesiden.

Temaerne bliver behandlet inden for nedenstående værksteder - de 5 værksteder vil være åbne hver dag:
- Madlavning
- Billedkunst
- Sport
- Musik/drama
-
Udeliv

“Her bor jeg”:

Fra uge 33-44 har vi temaperioden “Her bor jeg”

“Verden omkring os”

Fra uge 45-9 har vi temaperioden “Verden omkring os”

“Teaterforestilling”

Fra uge 10-18 arbejder vi med teaterforestillingen.

“Udeliv”

Fra uge 19-26 har vi temaperioden “udeliv”

De overordnede temaer vil man også kunne finde i Stjerneskuddet, hvor der arbejdes ud fra samme tanke i science og kultur og i nogle værkstedsperioder.

Vidensdag

En gang om måneden har vi “vidensdag”, hvor vi byder verden udenfor indenfor.

Vidensdagens fagperson har sammenhæng med vores overordnede temaer “her bor jeg”, “verden omkring os” og “udeliv”.

Alle klasserne får samtidig “besøg” af denne fagperson som, holder oplæg og skal gøre børnene klogere på det pågældende tema og det fag som vedkommende arbejder med. Vidensdage er placeret på onsdage fra kl. 14.00 - 15.00.

Månedens film

En gang om måneden viser vi månedens film i caféen - fredagscaféen. Det kan evt. være en relevant film i forhold til det overordnede emne.

Efter værkstederne har børnene mulighed for at benytte Galaksens andre aktiviteter, hvor der er plads til masser af leg og anden opfindsomhed. Der er f.eks. “Spejlsalen”, “Aberummet” og Universet, hvor man kan lege med lego, dukker eller læse i læsekrogen.

Fernisering 3 gange om året - i slutningen af de temaer vi arbejder med, inviterer vi forældrene til kaffe i tidsrummet 15-17 om mandagen.
- mandag 5. november; fernisering af Her bor jeg
- mandag 4. marts; fernisering af Verden omkring os
-
mandag 24. juni; fernisering af Udeliv

Værkstedshold

Børnene inddeles i fem grupper på tværs af klasserne. Dette gøres for at styrke sammenholdet på tværs af klasserne og styrke deres sociale kompetencer. Børnene roterer seks gang om året, så alle børn, når alle værksteder. De er på det samme hold hele året, bortset fra når vi arbejder med teaterforestillingen, der må de selv vælge hvilket værksted de vil være på.

Hyggelæsning og/eller bevægelse

Et par gange om ugen har alle klasserne “hyggelæsning”. Det kan være f.eks. stillelæsning, læsning i makkerpar, læsning i små grupper, højtlæsning mv. Eller vi har “bevægelse”, hvor vi laver sociale lege i salen eller i gården. Hvor der er fokus på de sociale kompetencer og trivsel.

Samarbejde mellem Galaksen og skolen

Noget Galaksens personale deltager også i børnenes skoleundervisning i Stjerneskuddet. At hver klasse har en “Galakse-voksen”, giver os gode muligheder for at skabe sammenhæng i den læring der foregår samt skabe sammenhæng i børnenes hverdag. Det er samtidig med til at styrke forældresamarbejdet.

Tur

Onsdag er også vores tur-dag, hvor vi tager ud af huset. Turene afhænger af det pågældende tema - hvor turene går hen kan ses i Galaksens årshjul - den ligger under årsplaner.

Teaterforestilling

Vi arbejder på en teaterforestilling en gang om året. Den planlægges og udføres i samarbejde mellem Stjerneskuddet og Galaksen. I Galaksen arbejdes der i perioden marts + april med på alle værkstederne. I Stjerneskuddet arbejdes der i samme periode i værkstedstimerne.

Eftermiddags-te og fredags-café

Hver dag holdes der café, hvor deres serveres f.eks. boller og te. Dette sker i tidsrummet kl. 15.00 - 15.30. Her samles alle børnene i Universet, hvor der er tid til at “se hinanden i øjnene, snakke, hygge med te og boller”. Denne halve time tænkes også som et “børnemøde”, hvor vi informerer om planer for ugen, vigtige beskeder, eventuelle ting som børnene ønsker drøftet.

Hver fredag er der fredags-café, hvor der vil blive serveret lidt ekstra lækkert samt tilbud om at se “månedens film” en gang om måneden.

Hverdagen i Galaksen

Når skoledagen slutter krydser en “Galakse-voksen” børnene ind. Her informeres børnene om eftermiddagens tema, aktiviteter og program for eftermiddagen. Herefter skal børnene gå på deres værksted. Værkstederne starter kl. 14.00 og slutter kl. 14.50 (oprydning 14.45).

Afhentning

Da vi har brug for at der er ro på værkstederne, vil vi gerne have at afhentning sker enten inden eller efter værkstedet. Da vi også har brug for ro på “børnemødet”, kan man hente før (14.50 - 15.00) eller efter caféen, som ligger i tidsrummet 15.00-15.30.

Andre traditioner

Halloween, påskefrokost, julefest, fastelavn mv.

Datoerne for disse er placeret i Galaksens årshjul.

Lektiecaféen

I Galaksen vil der også være mulighed for at benytte lektiecaféen gang om uge. Her opfordres børnene til at lave lektier med personale fra Galaksen. Lektiehjælpen er et tilbud til børnene og foregår på frivillig basis. Lektiecaféen tilbydes de dage, hvor Galaksen ikke er på tur eller har vidensdag. Ellers tilbydes den Nymånen og/eller halv-fuldmånen. Lektiecaféen kommer til at ligge onsdag kl. 12.30 - 14.00 i 0. klasse.