Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(stroll ned)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nørrebro Lilleskole søger pædagogisk personale

Nørrebro Lilleskole søger nye kræfter til vores SFO - Galaksen, som rummer 80 - 100 børn i 0. - 3. kl.

Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i fire perioder hen over året. Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' , cirkus/teater og 'udeliv'.

Vi søger to kreative personer, som kan tage selvstændigt ansvar for hhv. vores køkken-lab og vores udelivs-lab og bidrage til at udvikle og arbejde med børns sociale trivsel og udvikling.

I køkken-lab skal fokus være på udviklingen af elevernes bevidsthed om madlavning, kost og hygiejne i køkkenet.

Du har pædagogisk erfaring med børn og erfaring med at inddrage børn i madlavning, kost og hygiejne.

I Udelivs-lab skal fokus være på miljø, fauna, dyrkning af spiselige grøntsager mm.

Du har pædagogisk erfaring med børn og erfaring inden for spejderliv eller lignende, elsker at lave bål og andre naturaktiviteter. Du skal endvidere kunne tænke kreativt i forhold til vores placering på Nørrebro.

Arbejdstiden ligger inden for tidsintervallet 10.15-17:00.

Stillingerne er på henholdsvis 80% af fuldtid (Køkken-lab) og 72% af fuldtid Udelivs-lab. Ifølge lokalaftalen aflønnes stillingerne med lærerløn.

Du skal kunne;

 * arbejde pædagogisk med børn i indskolingen

 * udarbejde en årsplan for dit lab (værksted)

 * varetage værkstedsundervisningen for 0. - 3. kl. på kvalificeret vis

 * du skal enten have kendskab til naturens basale sammenhænge (Udeliv) eller have erfaring evt., som økonoma,

   herunder erfaring med indkøb og langsigtet planlægning (køkken-lab)

 * give børnene faglige og kreative udfordringer

 * tænke kreativt i forhold til vores temaperioder.

 * arbejde sammen med lærere fra hele skolen

 * arbejde i cirka 20 timers ugeskema mandag til fredag med mulighed for flere vikartimer om formiddagen, samt

   deltagelse i emneuger, lejrskoler m.v.

 * ekstra timer i uge 31

Du skal være;

 * vant til at arbejde med børn

 * udadvendt, smilende, anerkendende og en tydelig voksen

 * innovativ - kaste en masse bolde i luften, men samtidig kunne gribe dem igen

 * entreprenant - kunne promovere og implementere dit fagområde.    

 * indstillet på at samarbejde i et stærkt team omkring Galaksen

 * klar på at kunne organisere og strukturere hverdagen for børnene 

Vi tilbyder;

 * Stor indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen.

 * Et kreativt og fleksibelt team.

 * En stærk holdånd, hvor vi er fælles om tingene.
 * Gode udelivs og køkkenfaciliteter”

Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1.maj kl.12.00 - Mærk ansøgningen enten ”udeliv-lab” eller ”Køkken-lab”

Du er velkommen til at kontakte Anja (4124-7214) for at høre mere om stillingen.

Forventet ansættelsessamtaler i uge 19

Ansættelsesproceduren:

Ansættelsesudvalget bestående af afdelingsleder Anja Holst, daglig leder Ilham Alsaidi, Viceskoleleder Eric Rodgers Veitch samt evt. tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen. 

Ansættelsesudvalget gennemlæser alle ansøgninger der er indkommet rettidigt på mail. Bemærk at ansøgninger der kommer i papirformat ikke medtages. 

Ansættelsesudvalget udvælger herefter 3 ansøgninger mhp samtale. Er du ikke blandt de 3 får du et afslag.

De personer der indkaldes til samtale, får direkte besked om ansættelse / afslag senest dagen efter samtalen. Husk derfor at oplyse telefonnummer.

Ansættelsessamtalen afholdes onsdag den 11.5.2022 fra kl.8.30 -12.00

Vi forventer, at du ved samtalen der tager ca.30 minutter, præsenterer dig selv og kan sætte ord på, hvilke kompetencer du besidder og hvad du kan bidrage med til værkstedsundervisningen. Vi vil  gerne høre om dine pædagogiske overvejelser i forhold til årsplaner, inddragelse af elever mm.

Skolen har overenskomst med FSL og BUPL, hvorfor løn og arbejdstid reguleres efter disse overenskomster. Der er indgået lokalaftale mhp. at personalet i Galaksen får lærerløn.

Da vi søger fagpersoner er vi åbne over for alternativ uddannelses / organisations baggrund.

I forhold til EU´s persondataforordning meddeles at alle ansøgninger og bilag fra personer der ikke ansættes makuleres efter ansøgningsprocedurens udløb.

Vi skal opfordre alle uanset alder, race, politisk orientering eller køn om at søge.

Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleleder til Nørrebro Lilleskole

Vi søger en ny skoleleder til Nørrebro Lilleskole, der kan lede og udvikle en unik skole, med fokus på “det hele menneske” og på at skabe trygge rammer for læring. Vores skoleleder gennem knap 20 år går på  pension, og vi søger derfor en engageret og visionær leder, der er god til samarbejde og som har blik for både det pædagogiske arbejde og en stabil drift.  

Om skolen

Nørrebro Lilleskole ligger i hjertet af Nørrebro i København. Vi er en lilleskole, hvor ledelse, lærere og forældre arbejder sammen om at medvirke til, at eleverne udvikler sig til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, åbne og virkelystne mennesker. Vi arbejder med “det hele menneske”, hvor det følelsesmæssige, sociale, faglige og kreative indgår som lige vigtige elementer. Vi  uddanner eleverne til en aktiv tilgang til demokrati, prioriterer fællesmøder og har forholdsvis frie rammer for lærernes tilrettelæggelse af arbejdet. Og, da vi er en lille skole, er du som leder personligt i kontakt med skolens personale, elever og forældre. Nørrebro Lilleskole har eksisteret i 47 år, har i alt ca. 210 skønne elever, 24 ansatte og en sund økonomi. 

Om opgaverne

Skolelederens vigtigste opgave er at skabe de daglige rammer for det pædagogiske og faglige arbejde på skolen:

Varetage skolens og SFO’ens pædagogiske og faglige ledelse og skabe en fælles vision for den fremtidige udvikling.

Sikre et godt samarbejde med skolens bestyrelse, ansatte, forældre og elever.

Skabe gode og trygge rammer for eleverne.

Skabe fortsat gode rammer for medarbejdernes trivsel og faglige udvikling.

Sammen med viceskolelederen varetage opgaverne med optagelse, planlægning af skoleåret, budgetlægning samt varetagelse af kontakten til samarbejdspartnere.

Sammen med regnskabsføreren sikre en fortsat stram styring af budget og økonomi.

Om dig

Vi søger en skoleleder som:

Har visioner for og erfaringer med pædagogisk og faglig udvikling i skoleverdenen

Er inspirerende, synlig og kan være et godt ansigt udadtil for skolen. 

Kan skabe overblik over skolens opgaver, forstår at træffe beslutninger og at uddelegere.

Har en grundlæggende forståelse for skoleverdenen og skoledrift.

Er imødekommende og dialogsøgende i mødet med elever, forældre og medarbejdere.

Har ledelseserfaring (dog ikke nødvendigvis som skoleleder), gerne en lederuddannelse eller er indstillet på at tage en. 

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du skrive til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sådan søger du

Vi skal opfordre alle uanset alder, race, politisk orientering eller køn om at søge.

Ansøgning fremsendes senest fredag den 25.  marts 2022 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Det praktiske: 

Ansættelsen er fra 1. august 2022. Der vil være 14. dages overlap med afgående skoleleder. Samtaler forventes afholdt i uge 14 og 18. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er omfattet af overenskomst mellem Finansministeriet og FSLs lederforening og vilkår fremgår af Cirkulære om organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler mv. Der vil i den forbindelse kunne forhandles løn efter kvalifikationer. Du bliver ansat som leder uden højeste arbejdstid, med udgangspunkt i en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

 Mvh

Bestyrelsen

 

 

Stillingsannonce -forretningsfører

Da vores betroede medarbejder går på pension med udgangen af april 2022, søger vi en ny forretningsfører med tiltrædelse senest 1.05.2022. Stillingen på 32 timer har økonomi og drift som hovedansvar.

Erfaring fra stilling på privatskole, i bank, revisionsfirma, account manager, financial controller mv., vil være en fordel.

Vi efterspørger en medarbejder med økonomisk tæft og kompetence inden for følgende områder:

 • Supervisor for daglig ledelse og bestyrelse i økonomiske spørgsmål
 • Budgetlægning / budgetkontrol
 • Bogføring efter kontoplan
 • Tilrettelæggelse, evaluering og redigering af kontoplan
 • Udarbejdelse af årsregnskab som forberedelse til revisor
 • Løn, lønkontrol m.v.
 • Skolepenge
 • Betaling af regninger
 • Udarbejdelse af diverse ad hoc beregninger for ledelsen og

Konsekvensberegninger af diverse projektscenarier.

Vi forestiller os at:

 • Du kan arbejde med eksterne så vel som interne samarbejdspartnere
 • Du kan bruge vores data system UV- skole & DSA-løn eller gerne vil lære det
 • Du tænker økonomi og regnskab i forhold til skolens drift og vil hellere selv beregne dig frem til resultater end at lade et system gøre det.
 • Du er resultatorienteret og fokuseret på dine opgaver.
 • Erfaring tæller mere end alder, så har du 5-10 år tilbage på arbejdsmarkedet skal du ikke holde dig tilbage.

Kontoret

Din arbejdsplads vil være på skolens kontor tæt op af den daglige ledelse, der består af skoleleder og viceskoleleder. Din stilling refererer direkte til den daglige ledelse.

Øvrige opgaver herunder pasning af telefon, betjening af forældre, børn og ansatte, der muligvis kommer forbi kontoret deles ligeligt med den daglige ledelse.

Nørrebro Lilleskole er en privat skole i hjertet af Nørrebro. Skolen er snart 47 år gammel og der er ca.200 elever og ca.23 ansatte. Skolens kendetegn er en skole i konstant udvikling både i forhold til bygningen, undervisning og pædagogik. Derfor er det vigtigt, at du kender vores værdigrundlag og politikker som de til enhver tid fremgår af skolens hjemmeside www.norrebro-lilleskole.dk

Skolen er omfattet af overenskomst med HK. Lønnen i stillingen fastlægges efter aftale.

Send din ansøgning så vi har den på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 25.februar klokken 12.00.

Bemærk at kun ansøgninger sendt på mail vil blive behandlet.

Alle rettidigt indkomne ansøgninger får svar.

Vi skal opfordre alle uanset alder, race, politisk orientering eller køn om at søge.


Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

 
 
Med venlig hilsen
 
 
Jacob Hatting
Skoleleder
Nørrebro Lilleskole
Prs. Charlottesgade 34 - 36
2200 København N
tlf 35354501
mob.26971652

 

 

 

 

Vedrørende uopfordrede ansøgninger:

 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.