Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(stroll ned)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nørrebro Lilleskole søger tidsbegrænset Lærer til barselsvikariat den 1. oktober 2021.

Da en af vores trofaste lærere går på barsel søger vi en barselsvikar, der har mod på at indgå i vores lærerteam fra 1.oktober. Vi sørger for at der er et overlap, så du bliver sat ordentligt ind i arbejdet og ligeledes at teamet er parate til at hjælpe, når der er behov.

Stillingen er omfattet af overenskomst mellem FSL og Finansministeriet, er på fuld tid (26 lektioner + møder) og er ligeledes underlagt lokalaftale. Du vil få mulighed for at forberede dig på skolen (teamkontor) eller hjemme efter eget valg og du vil få stor indflydelse på din daglige arbejdssituation, da arbejdet planlægges i selvstyrende lærerteam, der har ansvaret for normperiodens arbejdsopgaver. Der vil ligge årsplaner som du kan overtage.

Derfor vil du vælge at arbejde på lilleskolen på Nørrebro

Vi forestiller os at du vil stortrives på vores lilleskole, hvor vi er ca.200 elever, et spor = 10 klasser fra børnehaveklassen – 9.klasse, 14 lærere, 3 servicemedarbejdere, en skolesekretær, en viceskoleleder og en skoleleder. Det vil du fordi:

  • Vi har ca. 20 elever i hver klasse
  • Stor medindflydelse på eget arbejde
  • Godt kollegialt sammenhold
  • Sparring, planlægning og evaluering i teams
  • Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere – døren står altid åben J
  • Engagerede forældre
  • Motiverede børn

Hvis du kan lide et alternativt skolemiljø, hvor alle har krav på at blive taget alvorligt, hvor omgangsformen er præget af gensidig respekt, hvor der er plads til individuelle forskelle, hvor alle tager ansvar, hvor tingene kan vendes på hovedet og hvor den indre ildsjæl og de skæve vinkler har værdi, så skal du søge denne stilling.

Lidt om dig

Du er uddannet lærer, gerne med erfaring fra andre skoler og har faglige kvalifikationer og selvtillid til at undervise i stort set alle fag og du vil rigtig gerne være klasselærer. Du kan lide at være kreativ og vil gerne undervise i vores værkstedsfag, der kan være sløjd, billedkunst, musik, hjemkundskab, eller tematisk undervisning fx ”Arkitektur” eller noget du selv brænder for fx Sambadans på aldersintegrerede hold. Du holder af, at arbejde med mennesker og du har en anerkendende tilgang til arbejdet med børn og forældre. Du elsker at variere din undervisning fx ved at bruge cooperative learning og kan inddrage bevægelse og musik i stort set alle sammenhænge. Personligt kan du lide at tage ansvar, lede en klasse og deltage aktivt i teamsamarbejde omkring fælles målsætning, fagligt indhold, elevernes trivsel mm. Du ser forældrene som en resurse og derfor oplever du et tæt forældresamarbejde som en garant for elevernes trivsel.

Mere om jobbet

Se skemaet her

 

 

Skemaet og fagfordelingen er overstået og vi har ikke den store lyst til at bryde skemaet op igen, derfor tænker vi at du som udgangspunkt skal kunne varetage følgende skema:

Kulturfag er (religion, samfundsfag, historie) som vi arbejder med ud fra forskellige temaer / emner.

Støttetimerne tilrettelægges i samarbejde med viceskolelederen men er pt. støtte timer i idræt.

Skulle et enkelt fag i ovenstående skema ikke lige være dig, så søg alligevel, måske kan noget

hekses så det alligevel bliver et godt match. Husk også at fortælle os om dine øvrige kvalifikationer og ønsker til samarbejdet.

Sådan søger du

Vi skal have din ansøgning elektronisk – vi modtager ikke ansøgninger på papir !

Du sender ansøgningen til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. sådan at den er skolen i hænde senest den 27. august klokken 12.00.

Det vil være en fordel hvis du også kan afse tid til at komme forbi og se skolen inden du søger, men det er ingen betingelse.

Ansættelsessamtaler finder sted den 31.august 2021, og vi indkalder de ansøgere vi vil se på mail.

Alle ansøgere får svar.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

 

 

Nørrebro Lilleskole søger naturfaglig person til udelivsværkstedet

Nørrebro Lilleskole søger nye kræfter til vores SFO - Galaksen, som rummer 80 - 100 børn i 0. - 3. kl.

 Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i tre perioder hen over året. Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' og 'udeliv'.

 Vi søger en kreativ person, som kan tage selvstændigt ansvar for vores udelivsværksted og bidrage til at udvikle området og  elevernes bevidsthed om miljø, fauna, dyrkning af spiselige grøntsager mm.

 Vi forventer, at du har erfaring med spejderlivet eller lignende og elsker at lave bål og andre naturfaglige aktiviteter. Du skal desuden kunne tænke udeliv kreativt i forhold til, at vi er på Nørrebro.

 

Du skal kunne;

 * udarbejde en årsplan for dit værkstedsfag

 * varetage værkstedsundervisningen for 0. - 3. kl. på kvalificeret vis

 * du skal have kendskab til naturens basale sammenhæng

 * iværksætte naturaktiviteter

 * give børnene faglige og kreative udfordringer

 * tænke kreativt i forhold til vores temaperioder.

 * arbejde sammen med lærere fra hele skolen

 * arbejde om eftermiddagen, typisk i tidsrummet 10-17.

 * arbejde i cirka 20 timers ugeskema mandag til fredag med mulighed for flere vikartimer om formiddagen,samt deltagelse i emneuger, lejrskoler m.v.

 * ekstra timer i uge 32

 

Du skal være;

 * vant til at arbejde med børn

 * udadvendt, smilende, anerkendende og en tydelig voksen

 * innovativ - kaste en masse bolde i luften, men samtidig kunne gribe dem igen

 * entreprenant - kunne promovere og implementere dit fagområde.    

 * pædagogisk uddannelse er ikke et must men helt sikkert en fordel

 * indstillet på at samarbejde i et stærkt team omkring Galaksen

 * klar på at kunne organisere og strukturere hverdagen for børnene 

 

Vi tilbyder;

 * Stor indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen.

 * Et kreativt og fleksibelt team.

 * En stærk holdånd, hvor vi er fælles om tingene.
* Gode “udelivsfaciliteter”

 

Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 27. august 2021.

 

Du er velkommen til at kontakte Anja (4124-7214) for at høre mere om stillingen.

 

Forventet ansættelsessamtaler i uge 35.

 

Ansættelsesproceduren:

Ansættelsesudvalget bestående af afdelingsleder Anja Holst, daglig leder Ilham Alsaidi, skoleleder Jacob Hatting samt evt. Tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen. 

Ansættelsesudvalget gennemlæser alle ansøgninger der er indkommet rettidigt på mail. Bemærk at ansøgninger der kommer i papirformat ikke medtages. 

 

Ansættelsesudvalget udvælger herefter 3 ansøgninger mhp samtale. Er du ikke blandt de 3 får du et afslag.

 

De personer der indkaldes til samtale får direkte besked om ansættelse / afslag senest dagen efter samtalen. Husk derfor at oplyse telefonnummer..

 

Ansættelsessamtalen afholdes den 31.8.2021:

Vi forventer, at du ved samtalen der tager ca.30 minutter, præsenterer dig selv og kan sætte ord på, hvilke kompetencer du besidder og hvad du kan bidrage med til værkstedsundervisningen.Vi vil  gerne høre om dine pædagogiske overvejelser i forhold til årsplaner, inddragelse af elever mm.

 

Skolen har overenskomst med FSL og BUPL, hvorfor løn og arbejdstid reguleres efter disse overenskomster. Der er indgået lokalaftale mhp. at personalet i Galaksen får lærerløn.

 

Da vi søger fagpersoner er vi åbne over for alternativ uddannelses / organisations baggrund.

 

I forhold til EU´s persondataforordning meddeles at alle ansøgninger og bilag fra personer der ikke ansættes makuleres efter ansøgningsprocedurens udløb.

 

Vi skal opfordre alle uanset alder, race, politisk orientering eller køn om at søge.


Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.

 
 
Med venlig hilsen
 
 
Jacob Hatting
Skoleleder
Nørrebro Lilleskole
Prs. Charlottesgade 34 - 36
2200 København N
tlf 35354501
mob.26971652

 

 

 

 

Vedrørende uopfordrede ansøgninger:

 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.