Årsplaner på Nørrebro Lilleskole

På NBL er det primære formål med årsplaner at give et refleksionsrum og overblik til læreren, så hun er sikker på gennem året at komme rundt om de relevante emner, arbejdsformer, metoder og genrer, som defineret i både skolens og i fagets formål og mål.

Derudover kan årsplanen bidrage til at forældrene også får et overblik over årets gang i faget. 

Vi er optaget af at vores værdier og undervisningsbegreber afspejles i vores praksis, derfor er lærerne i planlægningen af skoleåret opmærksom på de 4 søjler, defineret i vores faglighedsbegreb det brede faglighedsbegreb  

  • Den fag-faglige søjle (fx fagets særegne indhold og metoder)
  • den sociale søjle (fx samarbejde og rollefordeling)
  • den personlige/følelsesmæssige søjle (fx indsigt i egne følelser og holdninger samt evne til at lytte)
  • den kreative søjle (fx det skabende og producerende, den divergente tænkning)

For os er det vigtigt at eleverne ikke kun lærer at kunne gengive andres viden. Vi bestræber os på at klæde eleverne på til at forstå hvorfor de skal lære det, og at de også kan anvende deres viden og færdigheder. 

I sammenhæng læner vi os op af Blooms taksonomi og bruger den som rettesnor i didaktikken og i dialogen med eleverne. Det er ikke et krav at taksonomien skal anvendes eksplicit til alle forløb, men at læreren har den med i sine refleksioner, og at den introduceres i udvalgte forløb over året. 

Der laves årsplaner til alle fag på alle trin. Årsplanerne udarbejdes i stikordsform i vores fælles skabelon. 

Til det enkelte forløb udarbejdes ugeplaner i Viggo i stikordsform, som udgives senest søndag kl. 12:00

PeriodeTemaHvad skal eleverne lære?Hvordan arbejder vi? ProdukterEvaluering af forløbet
Hvornår arbejder klassen med teamet? Overskrift Hvad vil vi godt have at eleverne får ud af forløbene? Målene relaterer sig til de 4 søjler; 
fag-fagligt, socialt, kreativt/praksisfagligt og emotionelt/personligt
Hvilke aktiviteter/metoder vil vi bruge? Aktiviteter/metoder relaterer sig til de 4 søjler;
fag-fagligt, socialt, kreativt/praksisfagligt og emotionelt/personligt
Hvad skal eleverne producere i forbindelse med forløbet. Altså, hvordan viser de deres tilegnet viden og færdigheder. (tjek ind til Blooms taksonomi)Hvordan gik det?Lærerens vurdering af forløbet – opstod der uforudsete ting? Opstod ikke-målsat indlæring/erkendelse? Hvad viste deres produkter, at de havde lært? osv.
Made by Hjemmesider.dK